LA MELGA

El ojo que me falta es el que ve,

El otro mira.

El cabo Sanchez

Peón golondrina

 

1

Emoas sen

oal moáis eas semilas

déira caesita naus oléira grainxi

poa voh vaiven

poa cáinto zoomerang

naus mravilas ea maginasau

 

 

2

lues eos mareos vèsperas

nul color

nul fen

nul meioía encendo

eos seintendo

eos veindo

deus sertaus poltergeist

 

 3

 esúneas eos mboes

eos inseitos foguéiros eas cabeixas

brilo feras

guas caíbal

guas saebas ea meanoite

ardem ea sensasound

ogueira parisau

enter mae, enter mnem

enter splandois eas galaixas

 

  

5

flaim ardeinxi

gigainxi eos dul vaintain

lum ea paisau

ade mpago

ade trueims

ade fura ea turaleisa

 

 

6

pel olos

pel cabeilo eos ventos

eas mboriléiras soul

fulmein eas yemurleguas

baixo mel

baixo margáis

eos moinxis

ea marga melga terra

fogo, fobeatlesgo

eas veas abraixas ea rai sou globo

eos roes tropeiranxis

lum pel

lum ocúais

ea deins bora

deins peix gráins

ílus eos viveins

eos orisoes sua paseu vola

suos olos peixos

eas readeiras ea esperasau

pel séinda eas capéixnoas

nul teors eos ventos filos

eiranxi, verveiranxi

ea soul florasau

carnáis eos dueins

mbra flaus

eos brilos

esos bréins

bemben almen

  

 

7

flaus déins

eos pein ainem

eos sous paéus

suram véinto caldéiro

eos olos pen

ea fura fura léisa

polem eos deus

guéiras

ocúais deinxi

oeinxo eos demoes

sous pezoes saos

déiro naus mboes

eos merindos nimaes

eos olos turais

olos flaus

mbra terra

mbra terra flaus

 

 

8

sound moas

téira mpagos

téira nimaes mentaes

naus seigainxi urbais

nul latéiro

nul fritanga

sai baba

sai saleva

sai bribram laindairs fashion

tous moun téiras

ea luvan

eos coivos

eos mbol

 eas óliais tuas máixas

mdoes créitos sen

prala mpre

eas sarelas maus andingas

 

 

9

orelas nul ondéiros

arpéixus eos surem

paix brutais eas graingrainguas

tour seurs mbre

seurs guéiro fantasau

maito purgainxi

seito mardéiro

dinga solusau

nul mplosao petra

eos séilos escobéiros

sous guas margan

 

 

10

maus tribuléiras

eas gúas soldem

caintos turgos

dáiman guas mpoes

eas latériras noites

volos, volos mainxi

eos tigréiros díngam

pel foréidas gargam

nul goldem slam

 

 

11

ous páixarus

eos mtain orais

pseu mois tificáis

pseu owo aliens

eos grainxis mórem,

méin lícui péil

mbuléiro chaplin gáito

nous serpens

nous temps

nous polem léiro

  

 

12

mtaes ounein

uaran seus liáis

erboreinxi nul miguéiras

soul moran baixo préins

ntae eos béiras

allé coutino

nul sono mbibéiro

nul máxim melgua

eos léindem

léindem guaraes

esnudéiros fulam

fula pel arrial

 

 

13

muler níains

níains nul séilo rous

nul blilo colour of benetton

eos sen volan

selvains mrabunda gráins

eas liáins nemaes west

sous meadéiros

sous dream karem

sous dream kilham

nul molinéiro morem

ade déiro blues

ade maus soul séilo

 

 

14

paseins

paseins beixo ventre

solains arléiro sous mdoes

mtalasao eos ural

eo fogoulers

mpoes deinxi

mpoes urguéiro

eosululéixis guéiros

nul ventres eas noites

eos gundos eáus

éito fremoes mangas

eas guas baixan mre

 

 

15

uer: blan saigueau

eos mradon mbol

fromguas boas xitaes

peas mantrias, tues, ariréiras

gréitos, baléiros

líains uluru bifor sansaus

voras trálians

rimáis eos movens solan

nardeinxi formaes

táixo béixo

endidéiro pel ocúais

pel sous lumain flaus

gous eos menguas nemaes

maus eas nulem serpes

ade fruléira viseau

cous neblas trelas

nul bisméiro maus soleil

eos vergem séitos turáis

 

(Fragmento)